"Με τον όρο Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης εννοούμε μια πρόταση στο χώρο της ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ και της ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ σύμφωνα με την οποία το "προς μάθηση" αντικείμενο (θέμα) προσεγγίζεται πιο εύκολα από δρόμους που δεν συμπίπτουν με τη θεώρηση της επιστήμης σε κλάδους. Με πιο απλά λόγια Διαθεματική προσέγγιση ορίζεται η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος που άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων. Για παράδειγμα, σε μια διαθεματική προσέγγιση με "θέμα" το ΝΕΡΟ, η μελέτη του θα ξεκινούσε από ερωτήματα που προέρχονται από διάφορες μορφές γνώσης:"τι είναι το νερό δηλαδή, ποια τα συστατικά του;" (ΧΗΜΕΙΑ), "πώς συμπεριφέρεται το νερό από φυσική άποψη;" (ΦΥΣΙΚΗ),"η σημασία του νερού για το περιβάλλον και τη ζωή στον πλανήτη; " (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), "ποια έθιμα της ελληνικής παράδοσης σχετίζονται με το νερό;" (ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ), "ποια είναι η σχέση του νερού με τη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑή με τη ΘΡΗΣΚΕΙΑ;" κτλ." Αυτά αναφέρονται στη wikipedia..

Η χρήση της και η αξιοποίησή της  στην τάξη .

Δεν είναι καθόλου εύκολη είναι αλήθεια η  διαθεματική προσέγγιση στο σχολείο..Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει με αυτό τον τρόπο θα πρέπει :
1.Να αφιερώσει πολύ χρόνο στο σπίτι για να προγραμματίσει τις ώρες  που θα διαθέσει   στο σχολείο σε κάθε θέμα και στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα
2.Να γνωρίζει τη διδασκόμενη ύλη της τάξης του (και όχι μόνο)
3.Θα  πρέπει να ψάχνει συνεχώς για  επιπλέον υλικό ώστε να στηρίξει τη διαθεμάτική προσέγγιση.
4.Να οργανώνει τη διαδικασία με τέτοιο τροπο ώστε να πετυχάινουν και οι διδακτικοί στόχοι των επιμέρους  γνωστικών αντικειμένων που θα εμπλέξει.
 
Όταν όμως καταφέρει και ενώσει όλα αυτά τα κομμάτια το μάθημα για τους μαθητές  γίνεται πραγματικά πιο ενδιαφέρον και πιο εποικοδομητικό..Η γνώση δεν κατακερματίζεται αντίθετα πλησιάζει τη φύση ενός μαθητή παιδιού που γνωρίζεςι τον κόσμο γύρω του προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ενώ τα γνωστικά αντικείμενα δίνονται  με τέτοιο τρόπο που δεν τα κουράζει και έτσι αφομοιώνεται η γνώση πιο εύκολα.
 


Μηρτσέκη Βασιλική

 


Comments
Leave a Reply

  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  October 2013

  Categories

  All